Jezični savjetnik: Koja je razlika između riječi mobbing i bullying?

Deveti po redu jezični savjetnik objašnjava razliku između riječi mobbing i bullying.

Mobbing vs. Bullying

While most people see bullying and mobbing as synonyms, the fact is that the two words point to different kinds of aggression.

Dok većina ljudi smatra ove dvije riječi sinonimima, činjenica je da ova dva pojma ukazuju na različite vrste agresije.

The word “bullying” is often used in the context of children abusing other children in a manner that often has a physical aspect. Due to laws, social restrictions and company policies, etc. adult bullies in the workplace are forced to use more subtle tactics. Bullying is an individual act of aggression where one person is harming and humiliating others, especially those who are in some way smaller, weaker, younger or more vulnerable than the bully.

Riječ „bullying“ se često koristi u kontekstu djece koja zlostavljaju ili vrijeđaju drugu djecu, nerijetko uključujući i fizičku komponentu.  Zbog zakona, društvenih ograničenja i korporativnih pravila, odrasli nasilnici na radnom mjestu su prisiljeni koristiti suptilnije  taktike. Bullying je zlostavljanje ili nasilničko ponašanje, a u hrvatskom jeziku se prevodi i kao vršnjačko zlostavljanje, A „bully“ se prevodi kao nasilnik. Bullying je individualni čin agresije u kojem jedna osoba šteti drugima ili ih ponižava, posebice one koji su na neki način manji, slabiji, mlađi ili ranjiviji od nasilnika.

The word „mobbing“ comes from the word „mob“ which indicates that there is group involvement. Mobbing usually does not involve physical violence, although threats of violence are used to intimidate and create emotional distress to the person. Mobbing is also referred to as adult bullying, workplace bullying or psychological harassment which.

Riječ „mobbing“ dolazi od riječi „mob“ što znači „svjetina“,  što ukazuje da u zlostavljanju sudjeluje grupa ljudi. Mobing obično ne uključuje fizičko nasilje iako se prijetnje nasiljem koriste kako bi se osoba zastrašila, s ciljem nanošenja duševnih boli. Ostali nazivi za mobing su zlostavljanje odraslih osoba, zlostavljanje na radnom mjestu ili psihološko uznemiravanje

Curiosity (zanimljivost)

Types of mobbing:

Vertical mobbing – superiors abuse subordinates

Reverse mobbing – subordinates abuse superiors

Horizontal mobbing – colleagues abuse colleagues in similar work positions (counterparts)

Strategic mobbing – Company’s board members abuse an unwanted worker

Vrste mobbinga:

Vertikalni mobbing – nadređeni zlostavljaju podređene

Obrnuti mobbing – podređeni zlostavljaju nadređene

Horizontalni mobbing – kolege zlostavljaju kolege na sličnim pozicijama (tzv. uporednike)

Strateški mobbing– Članovi upravnog odbora zlostavljaju nepoželjnog radnika

Foto: 123rf

Autorica: Maja Hrastović, profesorica u centru Moje znanje

Sources: http://mobbing.hr/sto-je-mobbing/?gclid=CIvhmPahydICFYY4GwodsZIAlA

https://www.psychologytoday.com/basics/bullying

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -