Vlada je donijela potpore za očuvanje radnih mjesta koje vrijede do kraja godine!

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio na svojoj web stranici uvjete za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) za razdoblje listopad – prosinac 2020. godine.

Potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje listopad – prosinac 2020.

Novo razdoblje primanja potpore za djelatnosti pogođene koronavirusom trajat će od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine. Prihvatljivi poslodavci su:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • OPG
 • Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi
 • Ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi su obveznici poreza na dobit.

Pročitajte više: Kako ostvariti pravo na otpis poreznih obveza zbog korona krize?


Ciljane skupine poslodavaca

 1. skupina -> Poslodavci iz sljedećih sektora:
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 1. skupina
 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).
 1. skupina

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost.


Pročitajte više: Savjetnica za računovodstvo pojasnila nedoumice oko oslobođenja plaćanja PDV-a u korona krizi


Tko su ciljane skupine radnika?

Potpore mogu primati zaposleni radnici kod poslodavca bez obzira na to jesu li zaposleni na određeno ili neodređeno radno vrijeme, mogu biti građani RH, EU ili trećih zemalja, raditi na puno ili nepuno radno vrijeme, imati status samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika, kao i radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u RH. Svi radnici moraju biti zaposleni prije 30. rujna 2020. godine.

Visina potpore može iznositi najviše do 4000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka i to na sljedeći način:

Pad prihoda/primitakaVisina potpore
od 40,00% do 44,99%2.000 kn
od 45,00% do 49,99%2.500 kn
od 50,00% do 54,99%3.000 kn
od 55,00% do 59,99%3.500 kn
od 60,00% i više4.000 kn

Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup) i iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:
 • 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup), odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Koji su kriteriji za primanje potpore?

Poslodavci moraju dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine (kvartal Q2 i Q3/2020.) imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.04. do 30.09.2019. godine; kvartal Q2 i Q3/2020.) i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a pad prihoda/primitaka dokazuju kumulativno za kvartale Q2 i Q3 u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):

 • trebaju dokazati da su u 09/2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na 09/2019. i to na temelju predaje PDV obrasca za 09/2020. i 09/2019. PU ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu
 • koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

ILI

 • dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a
 • Dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za Q2 i Q3/2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Predaja zahtjeva

Poslodavci mogu zahtjeve poslati putem online aplikacija na web stranici Mjere očuvanje radnih mjesta.

 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.10. do 25.11.2020. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 10, 11 i 12/2020
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.11. do 25.12.2020. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 11 i 12/2020
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.12.2020. do 25.01.2021. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 12/2020

Pročitajte više: Kako obračunati plaću za vrijeme primanja potpore za očuvanje radnih mjesta?


Dodatne informacije za poslodavce koji žele koristiti potpore za listopad!

Prema obavijesti HZZ-a od 26.10.2020. godine više se neće moći slati zahtjevi za mjere:

a) Očuvanja radnih mjesta COVID-19 razdoblje rujan – prosinac 2020. i

b) Očuvanja radnih mjesta COVID-19 mikropoduzetnici rujan – prosinac 2020.

već se isključivo mogu predavati samo zahtjevi za mjeru Očuvanja radnih mjesta COVID-19 listopad – prosinac 2020.

U nastavku su i dodatna pojašnjenja/informacije preuzete s web stranice HZZ-a, a koje se odnose na postupanja sa zahtjevima predanim za mjere rujan – prosinac 2020., a u kontekstu nove mjere listopad – prosinac 2020.

 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev za 09/2020 po mjeri rujan – prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan – prosinac, a želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan – prosinac po djelatnostima/mikropoduzetnici rujan – prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad – prosinac
 • Ako poslodavcu zahtjev za 09/2020 još nije obrađen po mjeri rujan – prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan – prosinac, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere rujan – prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan – prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad – prosinac. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri rujan – prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad – prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad – prosinac“
 • Ako je poslodavcu negativno ocijenjen zahtjev za rujan po mjeri rujan – prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan – prosinac i podnesen je prigovor na negativnu ocjenu koji je uvažen, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere rujan – prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan – prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad – prosinac
 • Ako je poslodavac podnio novi zahtjev za listopad po mjeri rujan – prosinac po djelatnostima/ mikropoduzetnici rujan-prosinac i još nije obrađen, isti će se ocijeniti prema uvjetima mjere listopad – prosinac. Kroz dopunu zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o padu prihoda, a prema uvjetima mjere listopad – prosinac. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri rujan – prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad – prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad – prosinac“.
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan – prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a poslodavac želi za listopad koristiti novu mjeru listopad – prosinac, mora napraviti odustanak po mjeri rujan –prosinac, napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan – prosinac, te podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad – prosinac
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan – prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a podnio je novi zahtjev po mjeri listopad – prosinac, poslodavac mora napraviti odustanak po mjeri rujan – prosinac te napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan – prosinac
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan – prosinac, zahtjev je produžen na listopad, isplaćen je listopad i želi ostati na mjeri rujan – prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad – prosinac“.

Poništenje odustanka i naknadno vraćanje s mjere listopad – prosinac na mjeru rujan – prosinac po djelatnostima/mikropoduzetnici rujan – prosinac neće biti moguće.

Autor: savjetnica za računovodstvo Iva Grković, INBIRO RIR

Foto: 123rf, privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

konferencija za žene u sportu

Dolazi naša prva Konferencija za žene u sportu – Upoznajte govornice

Sport je još jedna industrija u kojoj dominiraju muškarci, a o temi potplaćenosti sportašica mnogo se priča. Sportašice i ženska sportska...
- Advertisment -