Savjetnica za računovodstvo pojasnila nedoumice oko oslobođenja plaćanja PDV-a u korona krizi!

Jučer je objavljena je dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona vezana za provedbu postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima (Narodne novine br. 35/2020).

Povezano:

Dopunom Pravilnika između ostalog određuje se:

  1. što se smatra dospjelom poreznom obvezom
  2. podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza
  3. pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza
  4. način podnošenja zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza
  5. mjere plaćanja poreza
  6. obročna otplata odgođenih poreznih obveza

U skladu s Pravilnikom porezna obveza podrazumijeva obvezu za poreze, doprinose, pristojbe i sl., ali ne i za carine i trošarine.

Što je dospjela porezna obveza?

Dospjela porezna obveza je ona porezna obveza koja se može odgoditi na rok do 3 mjeseca i to računajući od dospijeća svake dospjele porezne obveze posebno.

Kada govorimo o obvezi za PDV to znači da bi obveza za obračunati PDV za ožujak 2020. dospjela 30. travnja 2020., a ta obveza se može odgoditi do 30. srpnja 2020. godine.

Pravilnik također propisuje da ukoliko posebne okolnosti postanu duže od ovog roka od 3 mjeseca rok se može produžiti na još 3 mjeseca.

Tko je podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza?

Podnositelj zahtjeva je poduzetnik (pravna ili fizička osoba) koji ima dospjele porezne obveze i nije ih u mogućnosti platiti, a na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga većeg od 200 kn.

Iznimno, podnositelj zahtjeva za dospjelu poreznu obvezu PDV-a je poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuke dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000 kn i ako se PDV obračunava prema obavljenim isporukama. Iz navedenog proizlazi da se ova odgoda plaćanja porezne obveze PDV-a odnosi samo na poduzetnike koji plaćaju PDV po „obračunatoj naknadi“ (izdanim računima).

Koji su pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza?

  1. pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  2. ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od 3 mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Uz ova dva pokazatelja poduzetnik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Kako i gdje se podnosi zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza?

Pisani i obrazloženi zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu sjedišta tvrtke, elektronički, putem sustava ePorezna, a oni koji nisu korisnici sustava ePorezna Porezna uprava će objaviti na svojoj web stranici način podnošenja.

Uz zahtjev se navode činjenice kako bi porezno tijelo moglo ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Povezano:

Mjere plaćanja poreza

Za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata. Odgoda plaćanja se odobrava na rok od 3 mjeseca uz mogućnost dodatnog roka od 3 mjeseca, a za što će se morati podnjeti dodatni pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata. Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca i to na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva za obročnu otplatu.

Autorica: savjetnica za računovodstvo Iva Grković, INBIRO RIR

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

humanitarni buvljak

Kamo za vikend – pizza, fotografija ili humanitarni buvljak?

Nakon napornog radnog tjedna, svi želimo dobro iskoristiti vikend. Zato smo uz vas s nekoliko sjajnih ideja prikladnih za cijele obitelji,...
- Advertisment -