Jezični savjetnik: Griješiti je ljudski – making mistakes or errors?

Svima je poznata uzrečica „griješiti je ljudski“ ili na engleskom jeziku „to err is human“, a svi se uglavnom i slažemo s njom jer svi radimo (po)greške, no postoji razlika u prirodi, odnosno uzroku (po)greške.

Mistakes or errors

Errors are usually made due to the lack of knowledge or carelessness in following rules, models or specific (moral) codes. Error is also a more formal word than mistake and it is more acceptable in technical and scientific contexts.

Example: “They uncovered several calculation errors in the report to the committee.”

Greške (errors) se obično rade zbog neznanja ili nemarnosti pri slijeđenju pravila, modela ili određenih (moralnih) propisa. Riječ error je također formalniji izbor od riječi mistake i prihvatljivija je u tehničkim i znanstvenim kontekstima.

Primjer: „Otkrili su nekoliko izračunskih grešaka u izvješću za odbor.“

A mistake occurs when you make a wrong judgment and choose to do or say something which produces an unwanted outcome. In other words, your actions (unintentionally) later turn out to be wrong.

Example: „Coming to this place was a big mistake. We have wasted our time.“

Pogreška (mistake) se dogodi kada napravite krivu procjenu i izaberete napraviti ili reći nešto što proizvede neželjeni ishod. Drugim riječima, vaša se djela kasnije (nenamjerno) ispostave pogrešnima.

Primjer: „Dolazak na ovo mjesto je bila velika pogreška. Protratili smo vrijeme.“

Curiosity: A slip occurs when people do know what to do, in fact that may have successfully done this thing before many times, but they still inadvertently make an error.

Example:  a slip of the tongue (when you accidentally say something you didn’t want to)

Zanimljivost: Omaška se dogodi kada ljudi točno znaju što trebaju raditi, štoviše, to su do tada napravili već puno puta, ali ipak nehotično naprave grešku.

Primjer: jezična omaška (kada slučajno kažete nešto što niste htjeli)

Foto: 123rf

Autorica: Maja Hrastović, profesorica u centru Moje znanje

Izvori: https://www.myenglishteacher.eu/question/difference-between-mistake-and-error; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mistake; http://www.errordiary.org/?page_id=7339

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

bračni ugovor za poduzetnice

Bračni ugovor za poduzetnice – Na što trebate obratiti pozornost?

Imovinski odnosi bračnih drugova uređeni su zakonskim odredbama Obiteljskog zakona osim ako bračni drugovi nisu imovinske odnose uredili bračnim ugovorom.