6 ključnih faktora koji utječu na odobrenje kredita poduzetnicima

kredit za poduzetnike

Poduzetnici sa zdravim poslovanjem koristeći kredit mogu brže rasti, koristiti napredniju tehnologiju ili proizvesti kvalitetnije proizvode. Međutim, poduzetnici su skloni misliti da je kredit spas koji će ih izvući iz teške situacije.

Banci je jasno koji poduzetnik spada u koju kategoriju. A Vama?

Pri odlučivanju o kreditnim zahtjevima banka gleda veliku sliku koja između ostalog uključuje slijedeće:

Područje poslovanja

Tržišni trendovi, tržišna niša, proizvod i kompetitivna prednost poduzetnika su ključni faktori koji utječu na uspješnost poslovanja. Međutim, banci nije bitan samo dobro izabran proizvod, bitno je i čuvanje vlastitog ugleda. Banke obično ne žele da njihovo ime bude povezano s osjetljivim proizvodima i uslugama, kao na primjer proizvodnja oružja, kockanje, pornografski sadržaji i slično.

Poslovni plan

kredit za poduzetnike

U slučaju kvalitetnog poslovnog plana vrijeme potrebno za odluku je kraće, jer bankari neće imati toliko dodatnih pitanja. A što je još bitnije od toga, vjerojatnost da kreditni zahtjev bude odobren je puno veća. Kako možete osigurati da Vaš poslovni plan bude kvalitetan?

· Napravite analizu tržišnih trendova, cijena, konkurencije, itd;

· Napravite financijski plan za cijeli vijek otplate kredita;

· Finacijski plan napravite sami ili uz pomoć stručnjaka. Knjigovođa neće uzeti u obzir tendencije i promjene u poslovanju koje su očekivane, a Vama poznate. Knjigovođa će uzeti rast prihoda iz prethodne godine i pretpostaviti da to tako ide i u slijedećoj godini. To nije plan, to je samo projekcija. A banka to odmah vidi. Realan plan, koji uključuje svo znanje o tržištu, tendencijama i Vašim potezima je izuzetno bitan i Vama i banci, jer tako unaprijed povjeravate da li je moguće sigurno otplatiti kredit iz novčanog tijeka. Iako imate jak koletaral (npr. nekretnina), banci je uvijek prvi izvor otplate kredita novčani tijek;

· Nemojte uključivati svoju plaću u prvih 1-2 godine poslovanja. Posebno u slučaju malog poduzeća jer je to veliki dio troškova, a bankari to ne žele financirati. Naravno, u slučaju uspješnog poslovanja možete isplatiti sebi novac i kao plaću i kao dividendu. Međutim, banka želi vidjeti, da u slučaju teškoća vi prvo vraćate kredit pa tek nakon toga sebi isplaćujete novac;

· Provjerite točnost. Pa zamolite nekoga da ga još jednom provjeri. Kada je poslovni plan pun grešaka i nekonzistentnih informacija, banka će pretpostaviti da imate kaotično poslovanje;

· Izgled poslovnog plana mora biti uredan i čišt s ciljem da se sve informacije mogu naći i brzo razumjeti. Nemojte u planu pokazivati Vašu kreativnost u dizajnu jer će to banka zanemariti;

· Čuvajte izvore podataka jer će referent od Vas tražiti dodatne informacije;

· Dobro vladajte detaljnima plana. Ako referent sumnja da ne poznajete svoje pretpostavke, to će povećati njegovu percepciju rizika.

Reputacija

kredit za poduzetnike

U postupku odobrenja banka povjerava javno dostupne informacije o Vama, kao na primjer, u HROK-u, jeste li vratili prethodne kredite na vrijeme (i kao fizička osoba)? Kakvu reputaciju imate u novinama? Kako izgleda Vaša web stranica? Da li imate potrebnu edukaciju / profesionalno iskustvo? Također je moguće da su već naručili Vaš proizvod te će Vašu reputaciju procijeniti i na temelju vlastitih doživljaja.

Kreditna sposobnost

Kako sam već napomenula, prvi izvor otplate kredita je novčani tijek. Banka procjenjuje kreditnu sposobnost uzimajući u obzir i slijedeće:

· Profitabilnost poslovanja: Ako u 2019. želite uzeti kredit, predlažem da zatvorite 2018. u plusu. Pazite da fakturirate prije 31.12.2018. i ako je moguće realizirate troškove u 2019. Moguće da edukacije koje ste planirali u prosincu mogu čekati do siječnja i da Vaša plaća u 2018. može biti niža.

· Tendencije: Ako vaši prihodi stalno padaju to je znak upozorenja bankama. Iako to nije nužno problem u vrlo jasnim i opravdanim situacijama.

· Financijski pokazatelji likvidnosti, obrtaja zaliha, kupaca i dobavljača, zaduženost, pokriće troška kamata temeljem čega banka procjenjuje zdravlje Vašeg poslovanja. A Vi aktivno možete upravljati s tim koeficijentima! U slučaju manjka likvidnosti i visokog obrtaja potraživanja možete faktorirati potraživanje (iako i to ima svoju proviziju pa će se smanjiti profitabilnost). Obrtaj zalihe se može smanjiti s boljim upravljanjem zalihama. Obrtaj dobavljača je idealno između 20-45 dana (iako je moguće odstupanje od idealnog, ovisno o pregovaračkoj poziciji i industriji). Ako to je prekratko, probajte dogovoriti bolje uvjete s dobavljačima. Ako je predugo, platite prije, jer to pogoršava vašu reputaciju.

Kapital

Vlastiti udio koji ulažite u investiciju za koju tražite kredit govori i o tome koliko vjerujete u uspjeh vašeg biznisa. Ako ne želite riskirati vlastiti kapital, zašto bi banka riskirala svoj?

Kolateral

kredit za poduzetnike

Kao što smo već napomenuli, kolateral je samo sekundarni izvor kredita, ipak kvaliteta kolaterala značajno smanjuje bančine rizike i povećava vjerojatnost odobrenja kredita. Najbolji kolateral je likvidan i čuva vrijednost.

Osim zaloga na nekretninama/pokretninama banka će tražiti od vas, i kao pravne i kao fizičke osobe zadužnicu i mjenicu. Upravo to znači da u slučaju bankrota možete izgubiti sve. Vaš auto, Vašu ušteđevinu, Vašu kuću, itd. I sad smo se vratili do realnosti poslovnog plana: i Vama je bitno da budete sigurni da možete vratiti kredit.

Iako se može znati od početka koliko je otprilike vjerojatno da Vam banka odobri kredit, to Vam referent sa šaltera neće reći. Ako optimistično vjerujete da dobivate kredit i u međuvremenu uložite novac čekajući kredit za daljnju investiciju, a na kraju, ako Vam se odbije zahtjev imat će polugotov projekt koji je bio samo gubitak vremena i novca. Tu jako neugodnu situaciju možete izbjeći ako se prije traženja kredita, konzultirate s nekim o vjerojatnosti odobrenja.

Također je potrebno razlikovati načine financiranja i rizike koje ono nosi. Banke ne prihvaćaju visoke rizike jer moraju vratiti depozite građanima. Startup-ovi i poduzetnici s visokom rizikom poslovanja moraju tražiti investicije drugih vrsta, kao na primjer crowfunding, povećanje kapitala od financijskog ili strateškog investora. U toj situaciji investitori prihvaćaju veći rizik i uz to očekuju veći prihod.

 

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s kreditnim zahtevima ili poslovnim planovima, slobodno kontaktirajte našu članicu Emese na email adresu [email protected]

O autoru: Emese Dora Nagy je 14 godine radila na poslovima financiranja tvrtki i projekata u OTP banci od čega 9 godina u Zagrebu i trenutno se bavi s financijskom savjetovanjem u vezi s kreditima, pripremom poslovnih, financijskih planova i kreditnih zahtjeva.

Foto: privatna arhiva Emese Dore Nagy/Unsplash

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Tjedan ljepote

Zašto ne biste trebali propustiti Tjedan ljepote?

Tjedan ljepote najveći je projekt koji Udruženje kozmetičara Republike Hrvatske provodi na području cijele države. Održava se već osmu godinu za...