Neoporezivi primici: Kako neoporezivo nagraditi i stimulirati radnike?

Tržište rada već dugo ima promijenjene navike. Dok je prije 10-ak godina bilo zaista teško naći posao, i puno ljudi nije bilo sklono mijenjati postojeći posao što radi sigurnosti postojećeg što zbog manjka ponude, danas je potpuno drukčija situacija. Otvaranjem tržišta rada ulaskom Hrvatske u EU, poslodavci su došli u poziciju da se moraju truditi pronaći načine kako zadržati dobre radnike. Neoporezivi primici su nerijetko rješenje za njih.


Pročitajte više: Ne zaboravite na neoporezive isplate zaposlenicima za 2020. godinu!


Neoporezivi primici

Unazad dvije godine i zakonodavac je pomogao u tom segmentu, proširujući spektar neoporezivih isplata koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te ih na taj način nagraditi i stimulirati na najjeftiniji način.

Navodimo koji su najčešći neoporezivi primici koje poslodavci mogu isplaćivati svojim radnicima na godišnjoj razini.


Pročitajte više: Što nam donosi porezna reforma 1. siječnja 2020.?


1. Prigodne nagrade, dar u naravi, dar djetetu

  1. Prigodne nagrade u neoporezivom se iznosu mogu isplatiti do 3.000,00 kn godišnje po svakom radniku. Iznos se može isplatiti odjednom ili u nekoliko isplata, a najčešće ga poslodavci isplaćuju u vidu božićnice, uskrsnice i regresa za godišnji odmor.
  2. Dar u naravi (dobrima) može se neoporezivo radniku isplatiti do 600,00 kn s PDV-om godišnje
  3. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) također do 600,00 kn godišnje neoporezivo, a ova se isplata najčešće tradicionalno isplaćuje početkom prosinca za sv. Nikolu (iako se naravno može isplatiti u bilo kojem trenutku tijekom godine)

2. Nagrade za radne rezultate

Nagrade za radne rezultate mogu se isplatiti do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku te se također može isplatiti odjednom, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili proizvoljno, sukladno mogućnostima i željama poslodavca. Pritom bi trebalo obratiti pažnju da postoje kriteriji po kojima se radnici nagrađuju te izbjeći opasnost od diskriminacije po bilo kojoj osnovi.


Pročitajte više: Kako najbolje nagraditi zaposlenike u 2019.?


3. Podmirivanje troškova prehrane radnika

Do prije 1. 9. 2019. godine bilo je nezamislivo neoporezivo isplatiti radniku naknadu za prehranu. Ukoliko je poslodavac htio podmiriti prehranu svojim radnicima, ista se tretirala kao plaća u naravi na koju je bilo potrebno obračunati sve pripadajuće poreze i doprinose što je višestruko poskupljivalo taj trošak. Bilo je to potpuno nelogično jer poslovnog partnera ste mogli ugostiti i platiti mu ručak po puno jeftinijem principu (niste mogli odbiti pretporez po tom računu i 50% vam je bilo porezno nepriznato u smislu poreza na dobit), ali svom radniku niste mogli platiti gablec bez obračuna plaće na taj iznos.

Napokon je zakonodavac uvažio sve proteste struke na ovu temu te napravio model neoporezivih isplata za troškove prehrane radnicima, i to na jedan od dva načina (ne mogu se kombinirati tijekom godine):

  1. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika koje se mogu isplatiti neoporezivo do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku bez obveze pravdanja tih troškova. Isplata se također može izvršiti odjednom ili parcijalno.
  2. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena i iznosi 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca. Najčešći primjer za ovu vrstu primitka su naručivanje prehrane u prostorijama poslodavca za svoje radnike čiji se obračun u dogovorenim terminima fakturira poslodavcu, a račun se podmiri putem transakcijskog računa. Važno je napomenuti da se po ovim računima ne bi smjelo priznavati pretporez budući se smatra da nije nastao u poslovne svrhe tj. u svrhu obavljanja djelatnosti.

Također je važno napomenuti da se ove dvije vrste naknade međusobno isključuju na godišnjoj razini, i ako ste radnicima počeli isplaćivati paušalni dodatak, to je jedina vrsta isplate koju mu za tu godinu možete isplatiti po ovoj osnovi, tj. ne možete mu neoporezivo omogućiti i prehranu na temelju vjerodostojne dokumentacije.

4. Troškovi smještaja

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i slično.)

Dakle, u slučaju da je vaš radnik podstanar i ima sklopljen ugovor o najmu sa svojim najmodavcem, možete mu podmiriti te troškove (ili njemu na tekući račun ili direktno njegovom najmodavcu), i to u visini stvarnih izdataka. Isplata se također mora izvršiti bezgotovinskim putem.

5. Naknada za troškove redovne skrbi djece

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja

Pojednostavljeno rečeno, možete svom radniku podmiriti troškove vrtića za njegovo dijete (ili djecu) do visine stvarnih izdataka. Važno je da vam radnik dostavi ugovor sa predškolskom ustanovom (ili račun, uplatnicu i sl.). U obzir dolaze i privatni vrtići, ali ova naknada podrazumijeva osnovnu skrb predškolske djece, ne dodatne aktivnosti koje se mogu upisati u sklopu toga (npr. engleski, sportski program i sl.).

Također je bitno da radnik dostavi potvrdu da drugi roditelj ne prima istu naknadu kod svog poslodavca.

6. Mirovinski stup, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i sistematski pregledi

Jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika je upravo ovaj. Uplata premije za 3. dobrovoljni mirovinski stup od strane poslodavca za svog radnika u iznosu 500 kn mjesečno radniku se ne smatra dohotkom (plaćom), a poslodavcu se smatra priznatim troškom do 6.000,00 kn godišnje. Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskog zdravstvenog osiguranja i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Najčešći je slučaj da radnik odabere mirovinski fond u koji želi vršiti uplate na ime dobrovoljnog mirovinskog stupa, te poslodavcu dostavi sve potrebne podatke za uplatu.

Što se tiče dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslodavac bi trebao ugovoriti premije u ime svojih radnika i podmiriti ih bezgotovinskim putem, a neoporezivo se može isplatiti do 2.500,00 kn godišnje.

Što se tiče sistematskih pregleda, neoporezivo se mogu podmiriti do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da je omogućen svim radnicima.


Pročitajte više: Od 1.1.2020. premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike su neoporezivi primitak!


7. Potpora za novorođenče

U sklopu pronatalitetne politike, zakonodavac je stimulaciju za istu prebacio na poslodavce povećavši iznos neoporezive isplate kao potpore za novorođenče za svoje radnike koja sada iznosi do 10.000,00 kn.

8. Cro kartica

Na ovoj temi su se već uvelike lomila koplja i u javnosti je opravdan jaz vezano uz ovu vrstu neoporezive naknade jer još uvijek nije u potpunosti zaživjela.

Zamišljena je kao naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam. Naknada se uplaćuje na karticu kod određene poslovne banke, te se tom karticom mogu plaćati navedene usluge kod ugovorenih partnera koji te usluge i pružaju.


Pročitajte više: Cro kartica je novi neoporezivi primitak, ali tko će ju koristiti?


9. Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade su zamišljene kao nagrade za dugotrajan staž kod poslodavca te se mogu neoporezivo isplatiti od 1.500,00 kn (za 10 godina staža) do 5.000,00 kn (za 40 godina staža i svakih narednih 5 godina radnog staža).

10. Testiranje i cijepljenje protiv zaraznih bolesti

Pojavom virusa COVID 19 i proglašenjem globalne pandemije, testiranje na uzročnike zaraznih bolesti i testiranje protiv zaraznih bolesti (pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće), može se podmiriti do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja.

11. Ostale naknade/potpore

Nabrojit ćemo ostale najčešće naknade / potpore kojima možete stimulirati svoje radnike:

  1. Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – do 1.750,00 kn mjesečno
  2. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – do 3.000,00 kn
  3. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana – do 2.500,00 kn godišnje
  4. Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena – u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
  5. Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb – prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i koristi za tu svrhu u godini primitka

Iako bi mogli nabrojati još nekoliko naknada koje se rjeđe isplaćuju u praksi, nadamo se da će ovaj popis stimulirati vas kao poslodavca da stimulirate svoje radnike kroz neoporezive isplate koje su za vas najjeftinije, ali koje vam mogu pomoći da zadržite dobre radnike i održite zadovoljne radnike.

Autor: knjigovotkinja Snježana Fember Mateša, TARIS

Foto: Privatna arhiva, Unsplash/Kelly Sikkema

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

kapi za oči

Naše oči rade sve napornije… kako im pomoći da održe tempo?

Gotovo da nema profesije u kojoj nismo izložene digitalnim ekranima. I dok primjenom nove tehnologije mi radimo pametnije, naše oči rade...
- Advertisment -