Jezični savjetnik: Pripazite kakav izvještaj šaljete na engleskom jeziku

Jedan od najučestalijih oblika praćenja poslovanja jest izvještaj. Neke tvrtke zahtijevaju veliku količinu izvještaja na dnevnoj bazi, a neke pak samo u određenim značajnim trenucima poslovanja. No, upravo je razlog izvještaja uzrok korištenja dviju različitih riječi na engleskom jeziku.

One of the most frequent forms of monitoring business operations is a report. Some companies require a large amount of reports on a daily basis while others use them only for more significant milestones of the business. Nevertheless, it is exactly due to the underlying reason that in English there exist two different expressions for IZVJEŠTAJ.

REPORT or STATEMENT?

A (financial) REPORT (izvještaj) involves any report about monitory matters. In other words, it refers to reporting on issues to relevant users inside and outside the entity to help them in making decisions. For example: report on results of the marketing campaign, debtors’ analysis report etc.

Example:  “We need to submit a report on the quarterly profit as based on it we will make a strategic decision tomorrow.“

IZVJEŠTAJ (report) se odnosi na bilo koji izvještaj u svrhu nadziranja nekog poslovnog događaja. Drugim riječima, odnosi se na izvještavanje o događajima prema relevantnim korisnicima unutar ili izvan tvrtke, a kako bi na temelju izvještaja donijeli određenu odluku. Npr.: izvještaj o rezultatima marketinške kampanje, izvještaj o analizi dužnika…

Primjer: „Moramo podnijeti izvještaj o dobiti za ovaj kvartal budući da ćemo sutra donijeti stratešku odluku na temelju tog izvještaja.“

A (financial) STATEMENT is also a part of financial reporting though with a more narrow interpretation. Namely, it is most commonly used when publishing annual financial statements, and usually follows a certain set of instructions prescribed by a competent authority or a regulatory body.

Example: “Croatian Financial Services Supervisory Agency requests submission of annual financial statements without delay.“

IZVJEŠTAJ (statement) je također dio financijskog izvještavanja no s užim tumačenjem ovog oblika izvještavanja. Ovaj izraz se najčešće koristi pri objavljivanju godišnjih financijskih izvještaja te u pravilu slijedi određene upute koje propisuje neko nadležno tijelo ili regulatorna agencija.

Primjer: „HANFA zahtijeva podnošenje godišnjih financijskih izvještaja bez odgode.“

Curiosity:

BANK STATEMENT on the other hand is a type of a report though in the Croatian language is not translated in the same way.

Example:  “Our clients receive bank statements electronically, on a daily basis.”

Zanimljivost:

BANK STATEMENT s druge strane također predstavlja vrstu izvještaja, no na hrvatskom jeziku se prevodi kao IZVOD.

Primjer: „ Naši klijenti zaprimaju bankovne izvode elektronskim putem, na dnevnoj bazi.“

Foto: Pixabay

Izvori: http://pakaccountants.com/difference-between-financial-report-financial-statement/

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

instant plaćanje u kunama

U Hrvatskoj omogućena instant plaćanja u kunama, znate li koje su...

Fina je razvila NKSInst platni sustav koji omogućuje prijenos novčanih sredstava s računa platitelja na račun primatelja gotovo odmah, u svega...