Jezični savjetnik: Veze, veze, vezice…

Znamo što ste prvo pomislili… Ali nećemo pisati o ‘takvim’ poslovnim vezama. Pisat ćemo o legitimnim vezama i kontaktima koje želimo uspostaviti u poslovnom okruženju. Poslovni svijet se razvija i mijenja, a time i način uspostavljanja komunikacije.

U današnjem jezičnom savjetniku poslovnog engleskog jezika spomenut ćemo jedan od najučestalijih načina uspostavljanja novih kontakata. Osvrnut ćemo također i na neke druge vrste povezivanja s kolegama, klijentima ili suradnicima, a budući da smo lingvisti pa volimo sve jezike, pokušat ćemo i prevesti te pojmove na hrvatski jezik što je točnije moguće.

Vrste povezivanja

We know what you first thought of… But we will not write about ‘that’ type of business relationships. We will discuss legitimate business relationships and contacts we wish to establish in our business environment. The business world is growing and changing and thus alongside it the manner of making contact.

In today’s Business English Language Tip, we will mention one of the most common ways of making new contacts. We will also address some other ways of connecting with clients, colleagues and associates, and since we are linguists who love all languages, we will try to translate those concepts in Croatian, as accurately as possible.

NETWORKING – creating a group of acquaintances and associates and keeping it active through regular communication for mutual benefit.

Example: Networking with a large, diverse group of people can help you find the openings you’re looking for much more quickly.

‘UMREŽAVANJE’– stvaranje grupe poznanika i suradnika te održavanje kontakta redovnom komunikacijom, a za zajedničku korist.

Primjer: Umrežavanje sa velikom, raznolikom skupinom ljudi može ti puno brže pomoći pri traženju radnog mjesta.

LIAISING– working together and keeping each other informed about what is happening in terms of business..

Example: The financial statements will require auditors of big banks to liaise more closely with regulators and to raise the alarm if problems are discovered.

‘POVEZIVANJE’ – zajednički rad i uzajamno obavještavanje o trenutnoj poslovnoj situaciji.

Primjer: Financijski izvještaji će zahtijevati usku suradnju revizora velikih banaka s regulatornim tijelima te alarmiranje istih u slučaju otkrivanja problema.

Curiosity:

MINGLING  – the action of moving around and talking to people at a social event, usually to retain contacts or meet new ones.

Example: We spent the entire office Christmas party mingling with our boss and his family. I didn’t get a chance to talk to anybody else.

Zanimljivost:

‘DRUŽENJE’– radnja kretanja po određenoj prostoriji te razgovora s ljudima na društvenom događaju, uglavnom s ciljem zadržavanja postojećih kontakata ili pak stvaranja novih.

Primjer: Proveli smo cijelu uredsku božićnu zabavu u druženju s našim šefom i njegovom obitelji. Nisam imao prilike razgovarati s nikim drugim.

Foto: 123rf

Sources: Onelook dictionary, Business dictionary

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više