Kako organizirati nagradne igre na Facebooku za promociju biznisa?

Facebook nam omogućava da u svrhu promocije svog poslovanja organiziramo razne oblike nagrađivanja osoba koje su dio naše online zajednice na Facebook stranici (tzv. contest, sweepstakes, quizzes, polls, instant win, coupons). Ujedno, određuje i pravila koja opisuju što je dozvoljeno, a što nije.

Domaće zakonodavstvo propisuje svoja pravila

Ako koristite Facebook za neki oblik promocije putem nagrađivanja, morate jasno istaknuti pravila natječaja ili igre, navesti uvjete sudjelovanja i ograničenja koja postavljate – na primjer, da sudjelovati mogu samo stariji od 18 godina ili da se natječaj odnosi samo na građane RH, te poštivati Facebook smjernice za promociju, Facebook Developers Policy i generalno pravila korištenja Facebook stranica.

Važno je da poštujete i domaće zakonodavstvo koje je mjerodavno za igre na sreću ili nagradne natječaje, zaštitu autorskih prava, zaštitu osobnih podataka i slično.

Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara, te još nekoliko propisa koji se odnose na autorska prava, osobne podatke, obvezne odnose i slično, propisuje priređivanje nagradnih i ostalih igara, no oni nam ovaj trenutak nisu u fokusu ovog članka.

Zakon o igrama na sreću u članku 69. nagradnu igru definira i propisuje ovako:

(1) Nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.

(2) Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za sudjelovanje pod uvjetom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi ne prelazi iznos utvrđen posebnim propisom koji donosi ministar financija, a u suglasnosti s nadležnim regulatornim tijelom za elektroničke komunikacije.

(3) Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovoga Zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini, spretnosti i znanju iz različitih područja natječe jedan ili više unaprijed kvalificiranih sudionika prema pravilima priređivača uz obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda ovisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalificiranih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.

(4) Prijavljivanje sudionika u raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža, te putem SMS usluga, obavlja se sukladno stavku 2. ovoga članka.

(5) Pravila nagradne igre, sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkim i drugim javnim medijima.

(6) Nagradna igra ne može biti priređena po pravilima igara na sreću, a priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika nagradne igre.

(7) Fond nagrada nagradne igre može se sastojati isključivo od dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj igri.

(8) Od utvrđene vrijednosti fonda nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% u korist Hrvatskoga crvenog križa.

(9) Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

(10) Ostale uvjete priređivanja nagradnih igara propisat će ministar financija posebnim propisom.

Zakon o igrama na sreću poznaje četiri osnovne grupe igara na sreću, od kojih su nam u ovom trenutku i za ovu temu važnije one lutrijskog tipa. Jako je važan upravo stavak 3. gore citiranog članka Zakona o igrama na sreću jer on radi razliku između nagradnih igara i društvenih igara znanja, poput kvizova.

Ta terminološka, ali i pravna razlika nam je važna jer se nagradna igra i društvena igra znanja – kviz, pa čak i natjecanje, razlikuju po našim pravima i obvezama prilikom priređivanja.

Kako ćemo ih prepoznati i razlikovati?

Za nagradnu igru bitan je faktor sreće, koji se ne temelji na vašem nekom znanju, već ste npr. pogodili brojeve lota ili ste izvučeni kao dobitnik tombole.

S druge strane, društvena igra znanja od sudionika zahtjeva neku vještinu i znanje, te temeljem toga određuje pobjednika. Kod društvene igre znanja ne odlučuje sreća, već eventualno najbrži prst, najbolja fotografija, najbolje znanje i slično.

Dodatno, Zakon razlikuje i nagradne igre za koje morate platiti da biste u njima sudjelovali od onih koje to ne zahtijevaju. O spomenutim razlikama ovisi hoćete li biti dužni prijaviti igru Ministarstvu financija i eventualno platiti naknadu.

Upravo je Ministarstvo financije propisalo u Zakon spomenute dodatne uvjete Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

U članku 3. Pravilnik kaže:

(1) Trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici imaju pravo priređivanja nagradne igre nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija, svrha kojih je promidžba njihovih proizvoda i usluga radi unapređenja prodaje proizvoda i korištenja usluge.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnike koji u svrhu promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju razne vrste igara putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga.

(3) Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja – kvizovi iz članka 69. stavka 3. Zakona, kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke ili ocjene stručnog povjerenstva.

Odredba Pravilnika bi značila da igre koje organizirate u svim oblicima komunikacijskih mreža, što Facebook jest, potpadaju pod regulaciju Zakona i Pravilnika. Nagradne igre mogu biti organizirane kao i igre na sreću i kao društvene igre znanja, što ovisi o samom organizatoru. Za priređivanje nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% od osnovice koju čini utvrđena ukupna vrijednost fonda nagradne igre, a u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Zaključno, u najvećem broju slučajeva na Facebooku se priređuju društvene igre znanja – kvizovi i druge vrste natjecanja koji nisu po zakonu nagradna igra i ne podliježu obvezi plaćanja naknade.

U slučaju eventualnog spora ili kršenja propisa, važan je sadržaj onoga što priređujete, a ne naziv koji ste mu vi dodijelili. Ako koristite izraz nagradnjača (kolokvijalni naziv često u medijima i na društvenim mrežama obuhvaća i nagradnu igru i društvenu igru i sve što vam padne na pamet), vjerojatno ste htjeli ići na društvenu igru ili eventualno natjecanje, odnosno cilj vam je bio da ne platiti naknadu i da ne morate za podjelu jedne majice prijaviti se Ministarstvu financija.

Stoga, samo pazite da poštujete propise, priređujete svoje igre upravo prema opisu kako smo gore naveli, a pravne, stručne termine ostavite za rasprave stručnjacima. Čak ću i ja do kraja teksta spominjati nagradnjaču u smislu neke društvene igre ili natjecanja na Facebooku koje zakon ne smatra igrama na sreću.

Što obavezno napraviti prije početka nagradne igre, natječaja ili kviza?

Facebook striktno nalaže nekoliko pravila koja morate poštovati da biste mogli koristiti njihovu platformu za organizaciju nagradnog kviza, natječaja/natjecanja ili igre. Prije početka natječaja, javno morate svim sudionicima istaknuti nekoliko stvari:

 • Vaša promocija putem igre ili natječaja na Facebooku je jasno i nedvosmisleno odvojena od samog Facebooka.
 • Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira vašu igru ili natječaj.
 • Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja ili igre te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.
 • Vaša pravila natječaja ili igre u kojima ćete precizirati tko može sudjelovati i kako.

Dobra je praksa ove napomene, pravila i odricanja staviti u vaša javno objavljena pravila nagradne igre ili natjecanja, ovisno što priređujete. Vaša pravila često mogu biti jako dugačka, što baš i nije prikladno za objavu unutar običnog Facebook statusa, pa je bolja opcija da pravila natječaja ili igre objavite na svom blogu, web stranici, unutar aplikacije za natječaj ili jednostavno na Facebook Note. Možete i na više ovih mjesta objaviti pravila.

Zapamtite, Facebook ni na koji način nije i ne želi biti povezan i odgovoran za ono što se događa s vašom promocijom jer ju niti ne kontrolira.

nagradne_igre_na_Facebooku

Oblici promocija koje Facebook dozvoljava

Trenutno, Facebook dozvoljava da nagradnu igru ili natjecanje pripremite i administrirate direktno na samoj stranici, odnosno zidu.

Osim zida vaše stranice, možete koristiti i posebno pripremljene aplikacije koje su fizički smještene izvan Facebooka, ali se mogu povezati s vašom stranicom na Facebooku, vizualno i tehnički.

Facebook u dokumentima pod nazivom “Facebook Promotional Guidelines” i “Facebook Developers Policy” opisuje situacije u kojima nije dozvoljeno za potrebe promocije koristiti osobne profile fanova i njihovih prijatelja na Facebooku, a ti se opisi odnose i na natječaje i igre.

Osobni profil je na neki način “sveta zona” u koju poslovne stranice na Facebooku ne bi smjele zadirati. To znači da nije dozvoljeno tražiti od vaših fanova da nešto dijele na svom ili tuđem zidu ili da tagiraju nekoga kako bi uopće mogli sudjelovati u natječaju ili igri.

Primjerice, nije dozvoljeno organizirati promociju koja sadrži ovakve upute:

 • Podijeli link na ovu stranicu da bi automatski sudjelovali.
 • Podijeli ovu sliku/objavu na svom zidu da bi sudjelovali.
 • Podijeli ovu sliku/objavu kod što više svojih prijatelja da bi povećali šanse za dobivanje nagrade.
 • Tagiraj sebe i svoje prijatelje na našoj slici da bi dobili nagradu.
 • Podijeli link za ovaj natječaj na zidove što više svojih prijatelja i koliko puta podijeliš link toliko imaš višestrukih šansi da dobiješ nagradu .
 • Označi se na fotki našeg novog proizvoda, podijeli ju na svom zidu i na zidovima svojih prijatelja da bi dobio nagradu.
 • Kumulativno više gore navedenih primjera.
 • Lajkaj tuđu stranicu ili više takvih stranica/aplikacija odjednom (koje nisu vaše) da bi stekao pravo sudjelovanja u igri/natječaju*.

*Dvije važne napomene:

Prva, ove nedozvoljene objave odnose se na organizaciju natječaja, nije generalno zabranjeno pozvati fanove da se označe na nekoj fotografiji ako to žele, ali ne smijete ih to tražiti kao jedini preduvjet da bi uopće mogli sudjelovati, odnosno da im to postavite kao jedini uvjet da nešto dobiju ili povećaju šanse za dobitak nagrade. Mora biti još nešto dodatno.

Drugo, možete tražiti da osoba lajka stranicu da bi ušla u neku formu ili aplikaciju, ali samo lajkanje stranice ne smije biti jedini uvjet za sudjelovanje. Možete čak zatražiti fanove da podijele link na pravila ili neke dodatne upute, ali niti to ne smije biti uvjet da samim dijeljenjem fotke ili nekog linka automatizmom dobiju nagradu samo zato što nešto lajkaju ili dijele.

U odnosu na gore navedene zabrane, ne kršite pravila i dozvoljeno je fanovima dati ovakve ili slične upute i pravila:

 • Lajkaj (konkretan) post ili fotku da bi sudjelovali, ali ne da se time automatski dobije nagrada.
 • Komentiraj neku objavu da bi sudjelovali.
 • Lajkaj post i komentiraj da bi sudjelovali.
 • Lajkaj stranicu da bi ušli u natječaj (ne automatski i osvojili nagradu).
 • Objavi nešto na našoj stranici ili aplikaciji da bi sudjelovali (objavi sliku svog psa i najljepšu fotku ćemo nagraditi).
 • Pošalji nam poruku u inbox s imenom i prezimenom.
 • Lajkaj neki od prijedloga da bi sudjelovali.
 • Predložite najbolje ime za naš novi proizvod i osvojite nagradu.
 • Glasaj za nešto da bi osvojio nagradu ako tvoj prijedlog dobije najviše lajkova.

Ako vam je posebno stalo da prijatelji vaših sudionika natječaja budu informirani da ta osoba sudjeluje u natječaju ili glasa (to je način da privučete pažnju ostalih), a sudionik time možda primi dodatne bodove u natječaju, poslužit će vam kreiranje neke forme kao što je “Refer a friend” forma ili korištenje nekog share widget (dodatka). Moguće je da će već sve te funkcionalnosti sadržavati aplikacija koju ste odabrali za kreiranje i provođenje igre ili natječaja.

Gdje se još skrivaju pravila? U odjeljku o naslovnoj (tzv. cover) fotografiji pravila o korištenju Facebook stranica stoji da su naslovne fotografije javne. Stoga ne smiju biti varljive, dovoditi u zabludu, ili kršiti nečija autorska prava. Na istom mjestu Facebook kaže da ne potičete ljude da vašu promotivnu poruku ili fotografiju postave kao svoje naslovne fotografije. Savjetujem vam da niti ne postavljate kao uvjet ovu aktivnost – stavljanje vaše cover fotografije kao naslovne fotografije na privatnom profilu.

Također, obratite pažnju da ne zlorabite pravila o postavljanju i upotrebi tzv. Like buttona i njegovom korištenju kako bi dio svojih korisnika (npr. samo novi lajkeri) favorizirali u odnosu na druge.

Kako proglasiti pobjednika?

Što se tiče proglašenja pobjednika, Facebook je suglasan da imena dobitnika objavite direktno u objavi na vašem zidu (običan tekstualni status, foto ili video post) ili u komentarima neke objave. Možete napraviti proglašenje na vašem blogu ili web stranici pa tu objavu podijelite na Facebook stranici. Dozvoljeno vam je i da nagrađenima pošaljete e-mail obavijest o osvajanju nagrade, objavite tweet ili nešto slično.

Povremeno Facebook napravi reviziju svojih pravila promocije na Facebook stranicama, pa ih je dobro pratiti. Prije puštanja vašeg natječaja ili igre, obavezno provjerite aktualna pravila na Facebooku.

Za nagradnjače možete koristi, kako sam ranije spomenula, više načina objave i provođenja. Ako nemate novaca za aplikaciju treće strane, koje su vrlo dobre za ove aktivnosti, poslužite se besplatnom varijantom. Vaša mašta je granica.

Ovisno o tome kakvu igru organizirate, odabir pobjednika se razlikuje. Ako imamo nagradnu igru, rekli smo, odlučuje faktor sreće pa ćete pobjednika izvući iz bubnja ili koristiti aplikaciju koja nasumce odabere neko ime ili odabere onoga tko je postavio npr., 34. komentar ispod nekog posta.

Ako radite nagradni natječaj ili kviz, pobijedit će osoba koja je u nečemu najbolja, nekoj vještini ili znanju. Možete odrediti da će vaši fanovi sami ili aplikacija odrediti pobjednika po principu najviše lajkova za njima najbolji prijedlog ili sudionika, no tada vodite računa da će fanovi koji nemaju previše prijatelja na Facebooku u startu biti zakinuti i moguće odustati od sudjelovanja jer će odmah pomisliti: „Ma, nemam šanse“.

Korisnici kod nas sve manje su ljubitelji nagradnjača u kojima se pobjednik određuje brojem lajkova jer su i sami svjesni da je, u šali rečeno, Facebook “nagradnjačka mafija” prejaka.

Osobno, više preferiram korištenje žirija za odabir najboljih i pobjednika. Time kontroliramo nepošten nastup onih koji zlorabe natječaj masovnim lajkanjem temeljem lažnih profila. Posebno mi je drago da Facebook intenzivno radi na prepoznavanju i brisanju takvih lažnih profila. Time i brandovima i normalnim korisnicima daje više šanse za izgradnju dobrih odnosa. Znalo mi se dogoditi da imamo prigovore na odluke žirija, no ako je odluka iskrena i argumentirana, taj se problem lako riješi.

Pazite na zamke nagradnih igara

Odluka o učestalosti organiziranja mora biti utemeljena na nekoj vašoj poslovnoj politici, ciljevima i strategiji. Možete kombinirati više manjih i kraćih nagradnjača kroz godinu, s nekoliko ili jednom velikom i bogatom. Provjerite i koliko imate sredstava ili proizvoda na raspolaganju za nagrade, pa pokušajte planirati neki vama prihvatljiv ritam. Uostalom, ne želimo biti dosadni s time jer će pasti i interes za nas.

Moramo biti svjesni da ovaj oblik promocije može dobiti i negativni efekt ako nismo oprezni. Naime, na Facebooku postoji čitav niz ljudi kojima je jedina preokupacija sudjelovanje na raznim igrama. U stanju su, imaju volje, odnosno vremena, aktivno voditi stotine lažnih profila i koriste ih u trenutku kada je to potrebno za glasanje. Međusobno se povezuju, otvaraju grupe ili blogove na temu nagradnjača, obavještavaju gdje je kakva igra, jedni drugima prodaju glasove ili pomažu na druge načine.

Nerijetko se i međusobno prijavljuju za varanje ili nepridržavanje dogovora o tome tko će kome i gdje dati svojih stotinu glasova. U praksi sam imala prigodu vidjeti da jedni druge prijavljuju mojim klijentima da vode lažne profile i varaju na natječajima ili igrama, što je i istina, šalju slike ekrana s dokazima i slično. Iskusni community manager će ponekad već po imenu i prezimenu iz profila prepoznati „profi igrače“ na Facebooku, toliko su aktivni i naporni.

Takvi profesionalni sudionici nagradnjača vam nisu potrebni. Vjerojatno ni malo ne mare za vaš brand, proizvod ili poslovanje, stalo im je samo do dobitka i to bilo kakvog. Kasnije će ga unovčiti ili prodati ako im ne treba. U stanju su na ovaj način zaraditi pristojnu mjesečnu plaću. Iz ovog razloga, zadnjih godinu-dvije vidim da pada broj ovakvih promocija na Facebooku.

Profi igrači ponekad vole doslovno žicati nagrade. Poput situacije da vam recimo fotkaju vaše novo prodajno mjesto i nakon objave na Facebooku tih slika traže poklon ili nastoje biti vaš fan broj npr., 2000 (ili neki drugi zanimljiv broj) pa za to izvući nagradu. Jedno je kada vi sami odlučite počastiti fana, a drugo kada to nastoji netko izvući bez osnove.

Vas zanimaju vaši iskreni trenutni ili potencijalni kupci koji vole vaš proizvod ili ima šanse da ga zavole. Njih želite nagraditi i počastiti i to je dobra poslovna politika. Vodite računa da ih ne povrijedite jer od njih živite.

Raznolikost nagradnih igara ključna za dobru promociju

Nastojte da se vaša nagradnjača razlikuje od ostalih. Sto puta ista verzija neke društvene igre ili natječaja nije baš ključ do uspjeha. Već smo svi imali #selfie natječaj. Nemojte davati preteške zadatke ili nedostižne ciljeve, jer ovo nije kolokvij na fakultetu, već promocija i zabava. Cilj nam je da se širi glas i da imamo više sudionika. Neka zadatak bude izvediv većem broju zainteresiranih, pa ćete imati više sudionika, samim time i glas o vama će se širiti.

Nagradnjača ne treba trajati predugo. Ovisno o vašoj kampanji, čiji je dio ta nagradnjača, može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Iskustvo je pokazalo da se gubi interes za nagradnjače koje traju duže od četiri tjedna. Ljudi gube fokus i pažnju, a vama se rasteže kampanja, povećava trošak i imate sve više posla.

Kombinirajte varijante s nagrađivanjem putem zida na stranici, aplikacije ili vašeg bloga, odnosno weba. Ovisno o zahtjevnosti, trajanju i vrijednosti nagrade, možete početi s jednostavnim varijantama, poput objave nagradnjače na blogu ili webu, pa objavom statusa na postu, dok je provođenje igre putem aplikacija treće strane najzahtjevnije, ali ujedno i najkorisnije.

Aplikacije koje radi treća strana (nikako Facebook, a niti vi) su vrlo dobra opcija, iako često i najskuplja (cijene jako variraju na tržištu) jer vam daju puno opcija. Putem njih možete imati foto ili video natječaj, povezivati više platformi i društvenih mreža u istom natječaju, ugraditi ih i na web i na Facebook stranicu, koristiti gotov ili jedinstveni dizajn. Jedna od najvažnijih stavki korištenja aplikacije su statistike koje ćete dobivati i time učiti o svojim fanovima i naravno e-mail adrese sudionika. Dalje morate znati što smijete i što ćete učiniti s tim podacima u razvoju poslovanja.

Bilo da koristite aplikacije ili obične statuse na Facebooku, dobra je praksa pripremiti bogate vizuale koji će pratiti vaš natječaj kroz aplikaciju u svakom koraku ili pak na samom Facebooku.

Vodite računa da vas ne prevare bilo lajkanjem lažnih profila, prodajom glasova ili sudjelovanjem s tuđim autorskim djelom. Primjerice, ako imate foto natječaj, svaki prijedlog nastojte putem „Google Image Search“ opcije i sličnih alata provjeriti je li autentično djelo sudionika ili je fotka ukradena s Interneta. Pogledajte i opciju „Properties“ na fotografiji jer i putem nje možete saznati korisne informacije o fotografiji.

Autorica: Ana Keglović Horvat je konzultantica, vlasnica agencije za online komunikacije, edukacije i PR – Lude ribe.

PPUB-Disclaimer

Foto: Pixabay

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

3 KOMENTARI

 1. Nista od navedenih zabrana nije istinito.
  Facebook dozvoljava sve gore sto ste naveli da ne dozvoljava.
  Vec godinama organiziramo nagradne igre i upravo su ovo uslovi koje trazimo da bih neko ucestvovao u nagradnoj igri.
  Cilj nagradne igre je da nasu stranicu odnosno proizvod vidi sto veci broj ljudi stoga kao pravila se navode, like, share…itd.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -