Poduzetnicima početnicima programom STARTCO do 8 000 kuna bespovratnih sredstava

Ministarstvo poduzetništva i obrta, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) pokrenulo je program „STARTCO – Realiziraj vlastitu poslovnu ideju“. Glavni cilj programa je poticanje i unapređenje malih i srednjih poduzetnika početnika s potporom u iznosu od maksimalno 8 000 kn za izradu web stranice i nabavu IT opreme.

Program STARTCO – Realiziraj vlastitu poslovnu ideju

Program STARTCO je namijenjen fizičkim osobama koje prvi put osnivaju vlastiti subjekt malog gospodarstva, poduzetnicima početnicima koji su osnovani u protekla 24 mjeseca te onima koji nisu bili vlasnici 50 ili više posto udjela u gospodarskim subjektima.

Bespovratna potpora ukupne vrijednosti 8 milijuna kuna namijenjena je nabavci IT opreme i izradi prve internetske stranice.

Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za navedene usluge. Maksimalan iznos jednokratne bespovratne potpore po korisniku iznosi 8 000 kn, odnosno 4 000 kn predviđeno je za nabavku IT opreme te isto toliko za izradu prve internetske stranice novoosnovanog subjekta malog gospodarstva.

Kriteriji programa

Uvjet za isplatu bespovratnih sredstava je osnivanje novog subjekta malog gospodarstva, koji udovoljava svim uvjetima ovoga Programa, ako je prijavitelj fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nema registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva.

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu fizičke osobe koje tek osnivaju subjekt malog gospodarstva prethodno nisu bile vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima, a većinski vlasnici (više od 50%) subjekata malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, prethodno do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.
 • U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu imaju prebivalište ili sjedište na području Republike Hrvatske.
 • U trenutku potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore imaju registriran subjekt malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.
 • Nije im izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.
 • Nemaju nepodmirenih poreznih ili drugih novčanih obveza prema Republici Hrvatskoj.

Navedeno se dokazuje Skupnom izjavom koju daju osobe koje su po zakonu ovlaštene za zastupanje novoosnovanog subjekta malog gospodarstva ili subjekta malog gospodarstva kao poduzetnika početnika koji je osnovan u protekla 24 mjeseca.

U okviru programa neće se odobravati potpore za već osnovane ili buduće subjekte malog gospodarstva koji spadaju u sljedeće kategorije djelatnosti:

 • Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti
 • Benzinske postaje
 • Proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda
 • Poljoprivredne djelatnosti
 • Ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama male vrijednosti.

Sredstva u obliku vaučera

Potpora se dodjeljuje u obliku dva vaučera, svaki pojedinačne vrijednosti 4 000 kn, koji se mogu koristiti isključivo za izradu prve internetske stranice (VAUČER 1) i nabavku IT opreme (VAUČER 2).

VAUČER 2 može se koristiti za nabavku sljedeće vrste dugotrajne imovine:

 • Računala (osobna i pokretna računala)
 • Pisači
 • Računalni programi
 • Fax uređaji
 • Multifunkcionalni uređaji (printer/fax/kopirke)
 • Kopirni uređaji

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.

Postupak prijave i dobivanja sredstava

Prijavitelj podnosi zahtjev za bespovratnu potporu dostavom popunjenog obrasca VAUČER 1 i/ili VAUČER 2 na adresu HAMAG-BICRO-a ili ispunjavanjem on-line prijavnice na internetskim stranicama http://www.hamagbicro.hr/ ili http://www.startco.hr.

Najkasnije 5 radnih dana od dana zaprimanja popunjenog obrasca, prijavitelj će dobiti pisanu Obavijest o prihvaćanju prijave te ostvarenju statusa prihvatljivog korisnika potpore.

U roku od 60 dana od dana izdavanja Obavijesti o prihvaćanju prijave te ostvarenja statusa prihvatljivog korisnika potpore, isti je dužan na adresu HAMAG-BICRO-a dostaviti:

 • Izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra gospodarskih subjekata
 • Račune dobavljača za troškove nastale nabavkom prihvatljive dugotrajne imovine
 • Broj poslovnog računa na koji će se izvršiti isplata sredstava
 • Popunjenu Skupnu izjavu

Prihvatljivim se smatra trošak nastao nakon izdavanja Obavijesti o prihvaćanju prijave te ostvarenju statusa prihvatljivog korisnika potpore (računi dobavljača ne smiju biti izdani prije datuma izdavanja Obavijesti o prihvaćanju prijave). Računi dobavljača mogu sadržavati i druge troškove, ali će se isplata izvršiti samo za troškove nastale nabavkom prihvatljive dugotrajne imovine.

Ukoliko je iznos na računu dobavljača za troškove nastale nabavkom prihvatljive dugotrajne imovine niži od 4 000 kn po pojedinom vaučeru, izvršit će se isplata iznosa navedena na računu dobavljača, a ne punog iznosa od 4 000 kn. Ukoliko je iznos na računu dobavljača za troškove nastale nabavkom prihvatljive dugotrajne imovine viši od 4 000 kn po pojedinom vaučeru, izvršit će se isplata iznosa od 4 000 kn po vaučeru dok razlika između višeg iznosa na računu dobavljača i iznosa od 4 000 kn predstavlja vlastiti trošak prihvatljivog korisnika potpore.

Ukoliko je korisnik potpore subjekt malog gospodarstva, koji je osnovan prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, iz izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra gospodarskih subjekata mora biti vidljivo da je osnovan najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu.

Ukoliko je korisnik potpore subjekt malog gospodarstva, koji nije bio osnovan prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, iz izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra gospodarskih subjekata mora biti vidljivo da je osnovan nakon ostvarenju statusa prihvatljivog korisnika potpore te da mu je većinski vlasnik (više od 50%) prijavitelj – fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nije imala registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva i koja prethodno nije bila vlasnik 50% i više udjela u gospodarskim subjektima.

Nakon dostavljanja traženih dokumenata, HAMAG-BICRO i prihvatljivi korisnik potpore potpisuju Ugovor o dodjeli bespovratne potpore. U slučaju da prihvatljivi korisnik potpore najkasnije u roku od 60 dana od dana izdavanja Obavijesti o prihvaćanju prijave ne dostavi sve tražene dokumente, smatrat će se da je odustao od bespovratne potpore te HAMAG-BICRO u takvom slučaju nema bilo kakvih daljnjih obveza prema prihvatljivom korisniku potpore.

Potpora se isplaćuje jednokratno na poslovni račun osnovanog subjekta malog gospodarstva. Sredstva iz potpore ne mogu se isplatiti na blokirani poslovni račun.

Program traje do 31. prosinca 2015. s mogućnošću produljenja.

PPUB-Disclaimer

Foto: Pixabay

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

UGP konferencija

UGP konferencija i ove godine okuplja stručnjake, vizionare i entuzijaste

Mjesto gdje se susreću inovacije, strateško razmišljanje, slave dosadašnji uspjesi i postavljaju temelji za budućnost hrvatskog poduzetništva. Sve ovo objedinila je...