Promjena Ovršnog zakona – Što možemo očekivati?

Prošle su godine (ponovno) predložene promjene Ovršnog zakona, a prve nove odredbe trebale bi stupiti na snagu već 1. srpnja ove godine. Manji dio počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2021., a ovaj se zakon mijenjao već dvadesetak puta, no još uvijek su prisutne teškoće u primjeni postojećeg. Dio razloga za promjenu leži i u potrebi da se Ovršni zakon uskladi s drugim zakonima, što bi omogućilo horizontalnu usklađenost zakonodavnog sustava te će se uskladiti i sa zakonodavstvom Europske unije.

Povezano:

Ono što je još važnije istaknuti je da je predlagatelj uvažio potrebu za jačom zaštitom dostojanstva ovršenika u ovrsi na nekretninama te da će se sam ovršni postupak pojednostaviti, a smanjit će se i troškovi određivanja i provedbe ovrhe.

Ovrha – provedba

Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje donose javni bilježnici sada se ne mogu izravno provoditi u državama članicama EU, stoga je zakonodavac ovim prijedlogom izmijenio ovaj postupak provedbe ovrhe tako da bi sud donosio sve odluke u kontradiktornom postupku i omogućio provedbu u navedenim državama.

Modernizacija ovršnog sustava provela bi se uvođenjem elektroničke komunikacije i elektroničkih obrazaca, dok bi se troškovi postupka smanjili uvođenjem fiksnog iznosa naknade za postupak određivanja i provedbe ovrhe, umjesto određivanja predvidivih troškova postupka te naknade za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti.

Prijedlog predviđa da će javni bilježnik imati obvezu, kada od sud zaprimi uredan prijedlog za ovrhu, a prije donošenja nacrta odluke, pozvati ovršenika da u zakonom propisanom roku ispuni svoju obvezu prema ovrhovoditelju ili se očituje priznaje li ili osporava, i u kojem dijelu, tražbinu. Također, prijedlog je da se zabrani deložacija ovršenika za vrijeme zimskog razdoblja (od 1. studenog do 1. travnja) te da se iznos tražbine radi čijeg namirenja ovrha na nekretnini nije dopuštena, značajno poveća – s 20.000 kuna na 40.000 kuna.

Kako će se onda pokretati postupak donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave?

Prema prijedlogu OZ/2020 vjerodostojna isprava je račun, izvadak iz poslovnih knjiga i obračun kamata. Prijedlog za ovrhu trebao bi se početi podnositi sudu na propisanom obrascu, elektroničkim putem, što bi sud potom povjerio u rad javnom bilježniku. Odluke bi potom donosio sud, na temelju nacrta javnog bilježnika. Sud bi također po službenoj dužnosti, odmah nakon što rješenje postane pravomoćno i ovršno, isto dostavio Fini na naplatu kao elektroničku ispravu.

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika prisilno je ostvarivanje tražbine na plaći i drugim stalnim primanjima te drugim novčanim sredstvima na računu ovršenika, a od srpnja je više ne bi provodio isplatitelj plaće odnosno drugog stalnog novčanog primanja, osim iznimno radi namirenja tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta. Vjerovnik će tako potvrđene privatne izjave dostavljati samo Fini na izravnu naplatu, a koja će po njima postupati kao po zadužnicama. Rješenje o ovrsi više neće dostavljati bivši poslodavac novom, već će ga vraćati ovrhovoditelju, odnosno sudu.

Koja su primanja izuzeta od ovrhe?

Uz postojeće odredbe članka 172. OZ/2012 (15 primanja), izuzima se od ovrhe deset novih primanja:

  • doplatak za pomoć i njegu
  • novčana naknada žrtvama kaznenih djela
  • naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze
  • prigodne nagrade radnika koje se smatraju materijalnim pravom radnika do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
  • terenski dohodak
  • pomorski dohodak
  • sindikalne socijalne pomoći i pozajmice
  • dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo
  • naknade za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe
  • naknada za odvojeni život.

Prijedlog OZ/2020 propisuje da se ovršeniku fizičkoj osobi iz primanja koja ostvari tijekom jednog kalendarskog mjeseca i koja su uplaćena na njegov račun (a nisu izuzeta od ovrhe) od ovrhe izuzima neto iznos u visini tri četvrtine toga primanja, a tijekom istog razdoblja se od ovrhe može izuzeti najviše iznos od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Za sva primanja koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena, Fina će ovršeniku otvoriti poseban račun u banci koju bi ovršenik naveo u obavijesti.

Povezano:

Kad poslodavac, odnosno HZMO, isplatu ovršeniku isplaćuje u gotovu novcu, sud će na prijedlog ovrhovoditelja zabraniti istima da obavljaju isplate u gotovu novcu, kako bi se spriječila nemogućnost provedbe ovrhe u odnosu na takvog ovršenika. U slučaju pak ako je ovrha određena u korist više ovrhovoditelja koji imaju tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja za dijete, prema Prijedlogu OZ/2020 ovrha će se provoditi u korist tih ovrhovoditelja razmjerno prema visini njihovih tražbina. Istim Prijedlogom propisan je prioritet naplate po svim osnovama za plaćanje s osnove dospjele a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine. Od siječnja sljedeće godine također bi se naplata novčane tražbine ovršenika provodila i na stambenom štednom ulogu i depozitima u kreditnim unijama.

Autor: odvjetnica Kristina Bajsić Bogović

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -