Coach

Dobra prezentacija zahtijeva 5 ključnih stvari

Dobra prezentacija koja će oduševiti publiku ne zahtijeva  samo zanimljivu temu. Loš način prezentacije može uništiti i najzanimljiviju i najaktualniju temu. Strah od samog javnog nastupa...

Poduzetnice na porodiljnom

Koliko dugo ostaju poduzetnice na porodiljnom dopustu? Idu li uopće poduzetnice na porodiljni dopust? Žene u poduzetništvo idu zbog veće ravnoteže privatnog i poslovnog...

Transfer iz ureda na porodiljni

Sjedeći potez u karijeri vam je transfer iz ureda na porodiljni? Prilikom promjene posla preporučljivo je identificirati transferne vještine koje smo stekli na jednom...

Strategija porodiljnog dopusta

Strategija porodiljnog dopusta je presudna za vašu karijeru! Na početku karijere imamo savršene privatno-poslovne planove, kada će se što desiti. Te planove nam je uvelike...