Jezični savjetnik: Kada poduzeće postane obitelj…

vrste poduzeća

Veze se stvaraju, i ako postanu ozbiljne i čvrste prerastu u obitelj. Na isti način nastaju i trgovačka društva odnosno poduzeća. Prvo osnujemo poduzeće, a potom, ako je njegovo poslovanje stabilno i čvrsto, ono raste i ponekad postane ‘obitelj’ odnosno koncern/grupa.

U ovotjednom jezičnom savjetniku ćemo pojasniti najučestalije vrste poduzeća i njihove odnose unutar jedne grupacije koji se temelje na udjelu vlasništva u tim poduzećima.

Vrste poduzeća i njihovi odnosi unutar grupacije

Relationships are born, and if they become serious and strong they grow into a family. Companies are established in the same way. We first set up a company and then, if its business is healthy and stable, it grows and at times becomes ‘a family’ i.e. a group.

In this week’s article, we will deal with the most common types of companies and their relationships within the group which are based on the different degree of ownership.

PARENT COMPANY – although we live ‘in a man’s world’, when it comes to the Croatian translation of the types of companies, parent company (in Croatian known rather as mother company) would symbolically represent the ‘head of the family’. It has a controlling interest (it is the majority shareholder) in other companies within the group i.e. has a majority decision-making power.

Example: “Instagram has a big competitive advantage because it has access to user data which are in possession of its parent company, Facebook.”

DRUŠTVO-MAJKA (matična tvrtka) – iako živimo u ‘muškom svijetu’, kada se radi o hrvatskim prijevodima oblika poduzeća, kao ‘glava obitelji’ odnosno matična tvrtka na čelu grupacije nalazi se društvo-majka odnosno društvo koje u drugim društvima unutar koncerna drži većinski udjel odnosno ima većinsko pravo odlučivanja.

Primjer: „Instagram ima veliku konkurentsku prednost jer ima uvid u podatke korisnika kojima raspolaže njegova matična tvrtka Facebook.“

DAUGHTER – COMPANY (subsidiary) is a company within a group, a separate business entity in which another company within the group is the majority shareholder i.e. has a majority decision-making power.

Example: “Being a part of a group can be a benefit for a subsidiary in terms of obtaining more favourable loans.”

DRUŠTVO KĆER (ovisno društvo, podružnica) je društvo unutar koncerna, zasebni poslovni subjekt u kojem drugo društvo unutar koncerna drži većinski udjel odnosno ima većinsko pravo odlučivanja.

Primjer: „Biti dijelom grupe može biti od koristi za podružnicu u pogledu pogodnijeg kreditiranja.“

Curiosity:

BRANCH – unlike the parent and daughter company, branches are not separate legal entities but rather just a store or office representing a large company or an organization in a particular area.

Example: “Last year our Bank opened 10 new branches in 2 new regions.”

Zanimljivost:

PODRUŽNICA – za razliku od društva-majke i društva-kćeri, podružnice (branches) nisu zasebni poslovni subjekti već trgovine, poslovnice, predstavništva ili filijale većih poduzeća ili organizacija na određenom području.

Primjer: „Prošle godine naša banka je otvorila 10 novih poslovnica u dvije nove regije.“

Foto: Pixabay

Sources: Onelook dictionary

Nema komentara

Komentirajte

Vaša email adresa neće biti objavljena.